Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Αριθμ. Απόφ 17/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ “ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429:2008 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ”