Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Σαρακήνικο Κοιν.Σ.Επ.»

Μια προσπάθεια νέων ανθρώπων της Ελαφονήσου ολοκληρώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2013, με την οριστική έγκριση του Υπουργείου Εργασίας για τη σύσταση της πρώτης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Σαρακήνικο Κοιν.Σ.Επ.» και έδρα την Ελαφόνησο.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Με την οριστική έγκριση του Υπουργείου Εργασίας η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ξεκίνησε δυναμικά τη δράση της.

Σε συνεργασία με το Δήμο Ελαφονήσου, και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ελαφονήσου δημιούργησαν και λειτουργούν το Κοινωνικό Αναγνωστήριο, με σκοπό την ενίσχυση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου του νησιού. Η προσπάθεια βασίζεται στην εθελοντική (και άμισθη) συμμετοχή γονέων, επιμελείται και λειτουργεί με την ευθύνη της κ. Λιάρου Περσεφόνης, Προέδρου της Σαρακήνικο Κοιν.Σ.Επ. Η ενίσχυση που παρέχεται στους μαθητές είναι εντελώς δωρεάν και εντάσσεται στα πλαίσια της επιδίωξης του συλλογικού οφέλους και της εξυπηρέτησης γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, όπως αναφέρεται στο σκοπό της Κοινωνικής  Συνεταιριστικής Επιχείρισης.

Επίσης με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύμβαση του Δήμου Ελαφονήσου με την Σαρακήνικο Κοιν.Σ.Επ για τη δημιουργία δύο θέσεων εργασίας Υπαλλήλων Καθαριότητας.