- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Αρ. Απόφασης 13/2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59 – «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ»

Αρ. Απόφασης 13/2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59 – «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ» [1]