Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Αριθμ. Απόφ 3/2014 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012