Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Παυλοπέτρι, Ναυτική Παράδοση και Αλιεία τα προτεινόμενα προγράμματα εκπαίδευσης στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελαφονήσου

Ο Δήμος Ελαφονήσου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και κατ’ επέκταση με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διεξάγει από τον Ιούνιο του 2013 Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής Εμβέλειας που αφορούν το αντικείμενο της Πληροφορικής. Με το νέο χρόνο και τον καταρτισμό οριστικών πινάκων των εκπαιδευτών θα διεξαχθούν και άλλα μαθήματα που θα αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα:

1. Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
2. Ποιότητα Ζωής και Περιβάλλον
3. Νέες Τεχνολογίες
4. Γλώσσα και Επικοινωνία
5. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
6. Πολιτισμός και Τέχνη
7. Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

λεπτομερή παρουσίαση των Προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας μπορείτε να βρείτε εδώ

Το Νοέμβριο του 2013 διεξήχθη στατιστική έρευνα στην Ελαφόνησο για την ανίχνευση των τοπικών αναγκών, ώστε πέρα από τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας που ήδη λειτουργούν (τμήματα Πληροφορικής) να καταρτιστούν και προγράμματα τοπικής εμβέλειας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από ένα ενδεικτικό δείγμα του πληθυσμού κατέδειξαν το ενδιαφέρον των κατοίκων για ορισμένα προγράμματα που θα καλύπτουν ανάγκες άμεσα συσχετισμένες με την τοπική κοινωνία.

Τα Προγράμματα που προτάθηκαν από τους συμμετέχοντες στη στατιστική έρευνα και ξεχώρισαν ανάμεσα στα άλλα ήταν τα σχετικά με την Αλιεία και την Τοπική ιστορία. Έτσι, συντάχθηκαν και εστάλησαν στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δύο Προτεινόμενα Προγράμματα με τίτλους:
«Σύγχρονες οικολογικές μέθοδοι αλιείας»
και
«Τοπική ιστορία: Η βυθισμένη πόλη στο Παυλοπέτρι Ελαφονήσου και η ναυτική παράδοση στο πέρασμα των χρόνων».

Ευελπιστούμε στην στήριξη από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη διάθεση εκπαιδευτών με εξειδικευμένες γνώσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω Προγραμμάτων.

Φωτογραφία από το ΚΔΒΜ του Δήμου Ελαφονήσου, τμήμα Επεξεργασίας Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)