- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Αριθμ. Απόφ 44/2013: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΑ

Αριθμ. Απόφ 44/2013: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΑ [1]