Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Μία θέση εργασίας, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Ελαφονήσου

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης στα πλαίσια της κοινωφελούς εργασίας, σήμερα 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς.

Σε αυτή προβλέπεται μία (1) θέση εργασίας, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Ελαφονήσου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ