Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ορκωμοσία Αντιδημάρχου

Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 ενώπιον του Δήμαρχου Ελαφονήσου κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της κ. Μαρία Αρώνης του Γεωργίου ως Αντιδήμαρχος στη θέση που κατείχε ο κ. Ανομίτρης Διονύσιος.

Στη νέα Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται η αρμοδιότητα σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα ασκεί τα καθήκοντα του Δήμαρχου στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου.

Η διάρκεια της θητείας της κ. Αρώνη στη θέση του Αντιδημάρχου ορίζεται από 2 Ιουλίου 2013 ως 31 Αυγούστου 2014.