- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για το έργο «Οδοποιία Ελαφονήσου»

Ο Δήμος Ελαφονήσου διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» του Δήμου Ελαφονήσου, Προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013  και ώρα 10.00  στο Δημοτικό κατάστημα Ελαφονήσου.

Περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη διακήρυξη δημοπρασίας. [1]

Η περίληψη της διακήρυξης [2] είναι δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο 462 Φύλλο του Τεύχους Διακυρήξεων Δημοσίων Συμβάσεων