Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελαφονήσου

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ελαφονήσου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Ελαφονήσου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2013, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ελαφονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1.  Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (50 ώρες)

2.  Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην Καθημερινή Ζωή (25 ώρες)

3. Αγγλικά για τον τουρισμό (25 ώρες)

4. Γαλλικά για τον τουρισμό (25 ώρες)

5. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή (25 ώρες)

Προσεχώς θα ανακοινωθούν και νέες θεματικές ενότητες μαθημάτων. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται  κατά τις απογευματινές ώρες στο Γυμνάσιο Ελαφονήσου.

Με την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στον κ. Δεληγιαννίδη Σταύρο, Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου Ελαφονήσου.

Τηλ. 27340 61055

email:  webelafonisos.gov.gr

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 24-5-2013

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας