Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Έγκριση Προϋπολογισμού, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος

Με την υπ’ αριθμ. 6152/385/20-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τεκμαίρεται η νομιμότητα του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ελαφονήσου.

Ομοίως με την υπ’αριθμ. 8956/518/21-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίνονται ο Προϋπολογισμός και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2013 .

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ελαφονήσου 2012 – 2014

2. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Ελαφονήσου οικονομικού έτους 2013

3. Συνοπτικός Προϋπολογισμός Δήμου Ελαφονήσου οικονομικού έτους 2013