- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη 90 ατόμων στο νομό Λακωνίας

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΚΟΧ 28. 1004/1/2012 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Λακωνίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ [1]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ) ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ [2]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ) [3]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (MONO AMKA) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ [4]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΟΧ28.1004 [5]