Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη 90 ατόμων στο νομό Λακωνίας

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΚΟΧ 28. 1004/1/2012 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Λακωνίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ) ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (MONO AMKA) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΟΧ28.1004