- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Ανακοίνωση Πρόσληψης 15 ατόμων

To KEAN ανακοινώνει την προκήρυξη 15 Θέσεων Εργασίας Κοινωφελούς Χαρακτήρα πεντάμηνης διάρκειας, στο Δήμο Ελαφονήσου (Συμπράττων Φορέας), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 28.1004/1/2012. Παρακάτω αναλυτικά η ανακοίνωση και ο πίνακας με τις θέσεις απασχόλησης ανά κωδικό θέσης.

Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας Κοινωφελούς Χαρακτήρα υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 28.1004.1.2012 [1]

Αίτηση Υποψηφίου Ωφελουμένου [2] 

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης [3] 

Υποβολή Αιτήσεων (στη Σκάλα) από την Τετάρτη 4 έως την Παρασκευή 13 Απριλίου