Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Καθορισμός Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β 886.2012 δημοσιεύτηκε η Αριθμ.Φ. 500/13/Ε5/30762/21-3-2012 ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία καθορίζονται επτά (7) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Ελαφονήσου.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ελαφονήσου πραγματοποιείται ανά εξάμηνο, αρχίζοντας από 01-07-2012.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία του Δήμου Ελαφονήσου, τηλ: 27340-61238 ή στην ηλ. διευθυνση: koinelaf@otenet.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση».