Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ελαφονήσου»

Με το αρ. πρωτ. 323/15.02.2012 έγγραφο της ΜΟΔ Α.Ε. εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ελαφονήσου Νομού Λακωνίας» προϋπολογισμού 50.000,00€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 2007-2013 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη Επιτελικών Δομών, Λειτουργιών και Δικαιούχων των Φορέων».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Πράξη αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ελαφονήσου για την υποβολή προτάσεων, ωρίμανση, ένταξη και παρακολούθηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.