Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Δημοτική Συνέλευση, Νοέμβριος 2011

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα μηνών στη διοίκηση του Δήμου Ελαφονήσου ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μ. Ψαρομμάτης ενημέρωσε την τοπική κοινωνία για την πορεία, τους στόχους και την προοπτική του Δήμου μας στην Δημοτική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011, στην Ελαφόνησο.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε αρχικά στο έργο της Δημοτικής αρχής και στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού -την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης και την ισχυροποίηση του κύρους του Δήμου- δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για το πέρασμα στο δεύτερο στάδιο της υλοποίησης έργων υποδομής και ανάπτυξης. «Καταφέραμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας και να τοποθετηθούμε ως μικρός, αλλά σύγχρονος και ευέλικτος νησιωτικός Δήμος τόσο στην Περιφέρεια, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εφαρμόσαμε πολιτική έτσι όπως ταιριάζει στο χαρα επικοινωνιακή κτήρα και στην κουλτούρα μας. Δρομολογήσαμε έργα ανάπτυξης με στόχο την υποστήριξη του Ελαφονησιώτη στην καθημερινότητα του, ενώ παράλληλα ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες της τουριστικής περιόδου, από την οποία έχουμε βέβαια αποκομίσει συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν μελλοντικά».

Στη συνέχεια έγινε σύντομος απολογισμός πεπραγμένων σε επίπεδο υποδομών και παρουσίαση άμεσων στόχων και επόμενων ενεργειών. Ο Δήμαρχος εστίασε στο σημαντικό ρόλο που παίζει η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο έργο του Δήμου είτε μέσα από συλλόγους και φορείς, είτε μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία και την επιχειρηματική δράση. «Για να πετύχουμε τους στόχους μας και να διεκδικήσουμε όλα όσα στερηθήκαμε σε επίπεδο υποδομών, πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε μια καλά δομημένη κοινωνία με δραστήριους δημότες. Η σχέση δημιουργίας υποδομών και ανάπτυξης υγιούς και ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνίας είναι αμφίδρομη. Πρέπει να διαμορφώσουμε μόνοι μας το περιβάλλον που θα προσελκύσει κατοίκους, νέους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και οικογένειες, έτσι ώστε ως τόπος αμιγούς κατοικίας να διεκδικήσουμε και έργα για την περιοχή»… «Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη φάση ως τοποθετημένος πλέον Δήμος με δρομολογημένη επικοινωνιακή τακτική και οριστικοποιημένη στρατηγική ανάπτυξης. Για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης ειδικά τώρα -που από την κεντρική διοίκηση δεν περιμένουμε σοβαρή οικονομική υποστήριξη- οφείλουμε να δραστηριοποιηθούμε οι ίδιοι ακόμη περισσότερο. Ιδιώτες και φορείς της Ελαφονήσου πρέπει να συνεργαστούμε. Ένα μικρό δείγμα της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας φάνηκε τόσο από τα μικρά έργα που υλοποιήθηκαν χωρίς καμία υποστήριξη από το κράτος, όσο και από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν φέτος το καλοκαίρι, προσδίδοντας ένα νέο ύφος πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής στην κοινωνία της Ελαφονήσου».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Δημοτικής αρχής και δημοτών, τοποθετήσεις και θέσεις των Ελαφονησιωτών επί των θεμάτων που παρουσιάστηκαν.

Ακολουθούν σύντομα, τα όσα αναφέρθηκαν-συζητήθηκαν (επιγραμματικά):

Πεπραγμένα

Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου

– Οι ενέργειες για την οργάνωση και λειτουργία του Δήμου και τη μετάβαση στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκαν από το πρώτο εξάμηνο.

– Η στελέχωση του Δήμου έχει δρομολογηθεί. Η διαδικασία μετάταξης και παράλληλα σύστασης Ταμειακής Υπηρεσίας είναι σε εξέλιξη (σε συνεργασία με Ελαφονησιώτη δημόσιο υπάλληλο).

– Η σύσταση Γραφείου Τύπου έχει πραγματοποιηθεί μέσα από συνεργασία του Δήμου με εξωτερικό συνεργάτη (Ελαφονησιώτη), εφόσον πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα διορισμού υπαλλήλου.

– Η διαμόρφωση δικτύου εξωτερικών συνεργατών (λογιστές, τεχνικοί πληροφορικής, μηχανικοί, μελετητές, επικοινωνιολόγοι, κτλ) έχει πραγματοποιηθεί.

– Η διαμόρφωση δικτύου συνεργασιών με όμορους Δήμους και Περιφέρεια για θέματα υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων είναι σε διαδικασία εξέλιξης.

Η κάλυψη των αναγκών σε στελεχιακό προσωπικό, είτε μέσα από μετατάξεις, είτε μέσα από συνεργασίες με ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες, είναι θέμα που πρέπει να ικανοποιείται πλέον αποκλειστικά από την τοπική κοινωνία της Ελαφονήσου. Η συνεργασία με επιστήμονες και επαγγελματίες της τοπικής κοινωνίας θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στον τόπο μας σε τομείς πέρα από τον εποχιακό τουρισμό και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην Ελαφόνησο. Στόχος της Δημοτική αρχής είναι η δημιουργία οργανωμένου δικτύου συνεργατών-Ελαφονησιωτών που θα εξυπηρετεί τον τόπο, το Δήμο και την κοινωνία μας.

Ισχυροποίηση θέσης και κύρους του Δήμου

– Εφαρμογή ολοκληρωμένου και εξειδικευμένου σχεδίου επικοινωνίας (ενεργειών δημοσιότητας, δημοσίων σχέσεων, σχέσεων με ΜΜΕ, δημιουργία εκδηλώσεων, φιλοξενία προσωπικοτήτων, επικοινωνία με κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, κτλ).

Θεωρούμε δεδομένη πλέον τη ενεργή στάση του Δήμου μας, την παρουσία του στα δρώμενα της Λακωνίας, την προάσπιση των συμφερόντων του τόπου μας μέσα από ενέργειες δημοσιότητας και την παρουσία μας σε ότι αφορά στη νησιωτική πολιτική. Η εφαρμογή της επικοινωνιακής μας πολιτικής είναι πρωτοποριακή ενέργεια για τα δεδομένα μας και αποτελεί ένα από τα ισχυρά πλέον σημεία μας.

Έργα Υποδομής

Πραγματοποιήθηκαν δύο μικρά, αλλά σημαντικά έργα υποδομής και συνεχίζουμε…

– Λιμενικές υποδομές – αποκατάσταση (γεφύρι, μόλος τουριστικών σκαφών, μεγάλο λιμάνι).

– Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός Ιατρείου σε συνδυασμό με τη στελέχωση και την βελτιωμένη παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσα από σύγχρονο εξοπλισμό.

Ακόμη

– Δημιουργία τουριστικού περιπτέρου προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Έργα Ανάπτυξης

– Θέματα όπως η ίδρυση Λιμενικού Ταμείου στην Ελαφόνησο και η λειτουργία μόνιμου Αστυνομικού Σταθμού είναι σε εξέλιξη.

– Επαναλειτουργία βιβλιοθήκης, αξιοποίηση μέρους του χώρου του παλιού ιατρείου, εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με νέο υλικό προερχόμενο από δωρεά, εγκατάσταση καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών με παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο ίντερνετ.

– Διεύρυνση δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο ίντερνετ στον οικισμό της Ελαφονήσου.

– Ολοκλήρωση επίσημου ιστοτόπου Δήμου, που θα λειτουργήσει ενημερωτικά αλλά και εκπαιδευτικά προς το δημότη-σε εφαρμογή από 1/1/12 (ενημέρωση, επικοινωνία, δημοσκόπηση, διαβούλευση).

– Δικτύωση και καλλιέργεια σχέσεων με φορείς και επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος της Ελαφονήσου και εξέταση μεθόδου αξιοποίησης τους.

– Βελτίωση υπηρεσιών καθαριότητας και συνεχίζουμε με ενέργειες για την εφαρμογή της ανακύκλωσης.

– Υπογραφή σύμβασης-Διαδημοτικής Συνεργασία για την αποκατάσταση του σκουπιδότοπου.

– Εφαρμογή κανονισμού κυκλοφορίας τροχοφόρων για την τουριστική περίοδο προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των επιχειρηματιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα υποδομής και ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη ιδιωτών και επιχειρηματιών σε συνεργασία με το Δήμο και μέσα βέβαια από ένα ευνοϊκό περιβάλλον που δημιουργεί ο Δήμος για όσους συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου.

Στόχοι

– Είναι σε εξέλιξη η υποβολή φακέλων για τη μελέτη και εφαρμογή έργων ζωτικής σημασίας για τον τόπο όπως ο βιολογικός καθαρισμός, το νέο σχολικό κτήριο, ο δρόμος Σίμος-Κάτω νησί, και βέβαια το ΣΧΟΑΑΠ. (σχετική ενημέρωση προόδου στην επόμενη συνέλευση)

– Άμεσα θα δρομολογηθεί η σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής, ώστε να τρέξουμε μέσα από συλλογικές διαδικασίες και με τη συμμετοχή όλων το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής (συμμετοχή στη σύσταση του Οργανισμού Προορισμού Πελοποννήσου, εφαρμογή εξειδικευμένων ενεργειών προώθησης και επικοινωνίας, μέτρα προστασίας, ειδικές κανονιστικές πράξεις, κτλ) και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης -όπως είχε ανακοινωθεί στην 1η Γενική Συνέλευση- τοποθέτηση Ελαφονήσου στην αγορά των προορισμών σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς.

– Σύσταση και υποστήριξη συλλόγων σε επίπεδο επικοινωνίας και υλοποίησης έργων.

– Δημιουργία μητρώου εθελοντών.

– Προώθηση ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης.

– Αξιοποίηση εξοπλισμού τηλεϊατρικής για προβολές και παρουσιάσεις και για προγράμματα Δια Βίου μάθησης μέσω τηλεδιάσκεψης.

– Αξιοποίηση νέου ιστοτόπου του Δήμου με όλους τους τρόπους (στο εξής η ενημέρωση και η επικοινωνία θα γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα-εξυπηρέτηση δημότη.

– Εφαρμογή νέου συστήματος συλλογής οικιακών απορριμάτων στον οικισμό. Προτάθηκε η δημιουργία τριών κεντρικών σημείων περιφερειακά του οικισμού -απ’όπου θα πραγματοποιείται η συλλογή των απορριμάτων από τα απορριματοφόρα του Δήμου- και η παράλληλη απόσυρση των κάδων από τα διάφορα σημεία μέσα στον οικισμό. Στόχος της ενέργειας είναι να ελαχιστοποιηθούν τα σημεία συγκέντρωσης απορριμάτων από το κέντρο του οικισμού. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς μεταξύ Δημοτικής αρχής και δημοτών.

Η Δημοτική αρχή αναφέρθηκε στην πολύτιμη συμβολή των στελεχών του Δήμου, που με την εμπειρία και τη σκληρή καθημερινή εργασία τους υποστηρίζουν την κοινωνία της Ελαφονήσου.

Ακόμη, ευχαρίστησε ιδιαίτερα όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση των παραπάνω έργων.

Ο Δήμαρχος έκλεισε την εκδήλωση κάνοντας σαφή τη σημαντικότητα της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο συλλογικό και τη δραστηριοποίηση της επιχειρηματικά, προκειμένου ο Δήμος να προσελκύσει και νέους κατοίκους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην δημιουργία μιας οργανωμένης κοινωνίας αξιώσεων, μέσα στην οποία θα μπορούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Η σχέση δράσης δημότη, αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου και ισχυροποίησης κύρους τοπικής κοινωνίας είναι αμοιβαία. Η Δημοτική αρχή παρουσιάζεται ευέλικτη και σύγχρονη ως προς τις μεθόδους υλοποίησης στόχων, έτσι όπως ταιριάζει στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε και ενθαρρύνει και τους κατοίκους και επιχειρηματίες να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις με συγκεκριμένη θεματολογία -πέρα από την παρουσίαση του έργου του Δήμου- θα διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επόμενη εκδήλωση εκτιμάται να πραγματοποιηθεί Απρίλιο 2012.