Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Δια βίου εκπαίδευση

Η Δια Βίου Εκπαίδευση εφαρμόζεται μέσα από σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της εκάστοτε κοινωνίας. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων και η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των ήδη υπαρχουσών. Παράλληλα τα προγράμματα της δια βίου μάθησης προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας και αποτελούν την αφορμή για ανάπτυξη περεταίρω δράσεων κοινωνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του νομού -το συντονιστικό φορέα για την ανάπτυξη των προγραμμάτων- και με τους τοπικούς Φορείς προωθείται η ιδέα της δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.

Τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του νομού μας (ΚΕΕ Λακωνίας) και ενδιαφέρουν τους κατοίκους και επιχειρηματίες της Ελαφονήσου είναι ενδεικτικά:

  • Τουρισμός & Περιφ/ακη Ανάπτυξη

  • Τουριστικό marketing

  • Αγγλική γλώσσα και ορολογία του τουρισμού

  • Τεχνολογίες πληροφορικής & Επικοινωνιών

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Δήμος προγραμματίζει να ξεκινήσει τη λειτουργία προγραμμάτων σε συνεργασία με τα ΚΕΕ Λακωνίας. Η εφαρμογή των προγραμμάτων εξαρτάται από το ενδιαφέρον που εκδηλώνει η τοπική κοινωνία, αφού απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας των τμημάτων είναι η συμπλήρωση επαρκούς αριθμού συμμετεχόντων. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Κ.Ε.Ε πραγματοποιείται σε δυο περιόδους: α) από Σεπτέμβριο μέχρι Ιανουάριο και β) από Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο. Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν. 

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν ως εισηγητές-εκπαιδευτές και Ελαφονησιώτες κάτοχοι πτυχίου (ΑΕΙ & ΤΕΙ), μετά από σχετική αίτηση στα ΚΕE Λακωνίας

Πληροφορίες

http://kee.ideke.edu.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δήμος Ελαφονήσου: 27340-61238

 

Κ.Ε.Ε. Λακωνίας: 27310 – 25475
Email: mail@keenlak.lak.sch.gr