- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

8.9 Η χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Το περιεχόμενο των σελίδων τα οποία εμφανίζονται κενά θα αναρτηθούν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών αυτών.