- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

4.18 Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Το περιεχόμενο των σελίδων τα οποία εμφανίζονται κενά θα αναρτηθούν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών αυτών.