Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
9.57 Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για απόδοση εσόδων από την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού (άρθρο 65 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970)

Το περιεχόμενο των σελίδων τα οποία εμφανίζονται κενά θα αναρτηθούν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών αυτών.