Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
9.35 Η έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης αυτής (άρθρο 8 παρ. β΄ εδάφ. γγ΄ του π.δ. 915/1981, άρθρο 14 του β.δ. 666/1966, ΦΕΚ 160 Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2 του β.δ. 152/1969 (ΦΕΚ 56 Α΄)

Το περιεχόμενο των σελίδων τα οποία εμφανίζονται κενά θα αναρτηθούν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών αυτών.