Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Σύλλογος Επιστημόνων Ελαφονήσου

 

Α.   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΚΑΙ  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Β. ΣΚΟΠΟΙ

Γ. ΠΡ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΚΑΙ  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2ο

Σκοποί του Επιστημονικού Συλλόγου είναι:

 1. Η δυνατότητα αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων, της κατάρτισης και της ειδίκευσης των μελών του Συλλόγου για ένα σύγχρονο πλέον σχεδιασμό και προγραμματισμό που θα στοχεύει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της Ελαφονήσου.
 2. Η καταγραφή του Απανταχού της Γης Επιστημονικού Δυναμικού της Ελαφονήσου και η διαρκής και απρόσκοπτη επαφή όλων των Ελαφονησιωτών επιστημόνων και φοιτητών με τη διαμόρφωση των σύγχρονων δομών και διαύλων επικοινωνίας, που μπορούν να μας εξασφαλίσουν οι νέες τεχνολογίες.
 3. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, η ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και απόψεων, καθώς και η δημιουργία και καλλιέργεια κλίματος αλληλεγγύης και αγωνιστικής συνεργασίας.
 4. Η προώθηση των επιστημονικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των μελών του.
 5. Η υποστήριξη των μελών του Συλλόγου στο Επιστημονικό τους έργο, η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσής τους σε συνεργασία με διάφορους επιμορφωτικούς φορείς και οργανισμούς, η ενημέρωση και πίεση για τη δημιουργία νέων επιστημονικών θέσεων εργασίας στην Ελαφόνησο και η στήριξη εν γένει των ανέργων μελών του συλλόγου στην προσπάθειά τους για ανεύρεση εργασίας.
 6. Η υποστήριξη και ανάδειξη του επιστημονικού έργου, των επιστημονικών δημοσιεύσεων και συγγραμμάτων, καθώς και των επιστημονικών επιτευγμάτων και ανακαλύψεων των Ελαφονησιωτών Επιστημόνων και η φροντίδα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών και επιστημονικών δραστηριο­τήτων τους σε διάφορους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής μας ζωής.
 7. Η επισήμανση της αξίας του σπάνιου Φυσικού Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως αναπόσπαστου στοιχείου της βιώσιμης οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης.
 8. Η προστασία του σπάνιου Φυσικού και Πολιτισμικού Περιβάλλοντος  της Ελαφονήσου με παρεμβάσεις και ενέργειες  ή και ένδικα μέσα, προς τα αρμόδια όργανα, υπηρεσίες και φορείς της χώρας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξένων χωρών καθώς και αντίστοιχων διεθνών οργανισμών.
 9. Η μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Ελαφονήσου και των περιοχών της στη Ν. Πελοπόννησο (Πούντα, Παυλοπέτρι, Λίμνη Στρογγύλη) μαζί με κάθε γειτονική  περιοχή  (Βάτικα, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Επτάνησα, Μονεμβάσια, Ν. Πελοπόννησο κ.α.) που έστω και για συγκεκριμένη μόνο περίοδο λειτούργησαν ενιαία μαζί της, με προσέγγιση όλων των τομέων της ανθρώπινης  ζωής και δράσης στην περιοχή (Πολιτισμική, Κοινωνική, Οικονομική, Πολιτική, Εκκλησιαστική  κ.α., ιστορία, ιστορία  γλώσσας, γραμμάτων, τέχνης κ.α. ) καθώς και του Ελαφονησιώτικου περιβάλλοντος (φυσική ιστορία, γεωλογική ιστορία, Γεωπολιτισμική ιστορία κ.α.).
 10. Η θέσπιση Βραβείων, Τιμητικών Διακρίσεων, Επιστημονικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων κ.α. και ο ονοματισμός για πρώτη φορά αυτών των πνευματικών και πολιτισμικών δράσεων με ιστορικά γεγονότα, πολιτισμικές διαδρομές κ.α. που κοσμούν τον Πολιτισμό της Ελαφονήσου και των τροπικών και πολιτισμικών περιοχών του (Πούντα, Παυλοπέτρι, Λίμνη Στρογγύλη) όπως Παυλοπέτρια, Ιστορικής Επετείου της 6ης Ιουλίου κ.α.
 11. Η ενιαία μελέτη του Θαλασσοκεντρικού, Σμιγοπέλαγου και Νησοστέφανου Πολιτισμού του Νότου, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα, μελέτη και ανάδειξη του Προϊστορικού Κέντρου αυτού του σπάνιου Πολιτισμού, γνωστού σήμερα με τον εκχριστιανισμένο επιθετικό προσδιορισμό του ως Παυλοπέτρι.
 12. Η διάδοση των μελετών και των συμπερασμάτων κατά προτεραιότητα στην τοπική  κοινωνία και στους Ελαφονησιώτες Απανταχού της Γης,  με έμφαση κυρίως στους νέους και τα παιδιά.
 13. Η ανάδειξη και προβολή της Ναυτικής, Νησιώτικης και Πολιτισμικής Φυσιογνωμίας της Ελαφονήσου και του Σμιγοπέλαγου Πολιτισμού της.
 14. Η διάδοση των μελετών και των συμπερασμάτων για το λαμπρό Πολιτισμό της Ελαφονήσου στην Επιστημονική Κοινότητα της Ελλάδος, της Ευρώπης, καθώς και σ’ ολόκληρη τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα.
 15. Η παρέμβαση σε ιστορικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λαογραφικά, εικαστικά, καλλιτεχνικά και άλλα θέματα που αφορούν την Ελαφόνησο και τους Ελαφονησιώτες.
 16. Η μελέτη, η ενημέρωση και η παρέμβαση για την ενίσχυση της Νησιώτικης και Παραδοσιακής Φυσιογνωμίας και Αρχιτεκτονικής του οικισμού και η παρέμβαση για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Νησιώτικου Πολεοδομικού και Οικιστικού Σχεδίου με υψηλή Αισθητική, για τους οικισμούς που θα δημιουργηθούν στην Ελαφόνησο και στις περιοχές του νησιού.
 17. Η παρέμβαση για τη δημιουργία και λειτουργία σύγχρονου Ιστορικού και Αρχαιολογικού Μουσείου, αντάξιου του Λαμπρού πολιτισμού της Ελαφονήσου και της Αρχαιότερης Βυθισμένης Πόλης στο Κόσμο στο Παυλοπέτρι, με ηλεκτρονικά μηχανήματα αφής με ιστορικές αναφορές και πολιτισμικές πλαισιώσεις σ’ όλες τις διεθνείς γλώσσες.
 18. Η συμβολή για τη θεσμοθέτηση Πολιτιστικών και Ναυτικών εκδηλώσεων.
 19. Η συμβολή για τη θεσμοθέτηση και ανάδειξη σπουδαίων Ιστορικών γεγονότων, καθώς και η σηματοδότηση πολιτισμικών χώρων (σε συνεργασία με το Δήμο και τους άλλους φορείς).
 20. Η διοργάνωση ομιλιών, συζητήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων και Επιστημονικών εκδηλώσεων που θα τιτλοφορούνται με ονομασίες εμπνευσμένες από το σπάνιο Πολιτισμικό, Ιστορικό και Φυσικό Περιβάλλον της Ελαφνήσου και των τροπικών περιοχών του (Πούντα, Παυλοπέτρι, Λίμνη Στρογγύλη).
 21. Η παρέμβαση για την σχεδίαση του οικιστικού χάρτη με τοπωνύμια και οδωνύμια που θα αναδεικνύουν τη Ιστορία και τον Πολιτισμό της Ελαφονήσου
 22. Η διοργάνωση τοπικών, περιφερειακών και διεθνών συνεδρίων που θα τιτλοφορούνται με ονομασίες εμπνευσμένες από το σπάνιο Πολιτισμικό και Ιστορικό Περιβάλλον της.
 23. Η υποστήριξη της παραγωγής τυπογραφικών και ηλεκτρονικών εκδόσεων και η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, επιστημονικών εκδηλώσεων και επισκέψεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για τη διάδοση της Λαογραφίας, της παράδοσης και του Λαφονησιώτικου πολιτισμού.
 24. Η προώθηση της ιστορικής έρευνας για την Ελαφόνησο από τα AEI/ΤΕΙ, φορείς, υπηρεσίες της πολιτείας, Aρχαιολογικές  Σχολές, ανεξάρτητους  ερευνητές, Διεθνείς Οργανισμούς κ.α.
 25. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Επιστημονικών Συλλόγων, Επιστημονικών Εταιρειών και Επιστημονικών Ινστιτούτων και η ενθάρρυνση διεπιστημονικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερα στο Σμιγοπέλαγο Πολιτισμό του Νότου (Ελαφόνησο, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Βάτικα), στο ευρύτερο, Λακωνικό, Πελοποννησιακό, Επτανησιακό, Κρητικό, Νησιώτικο και Αττικό περιβάλλον, καθώς και σε Χώρες του Εξωτερικού όπου το Λαφονησιώτικο και το Νησιώτικο πληθυσμιακό και Επιστημονικό στοιχείο είναι έντονο.
 26. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Επιστημονικών Φορέων, Δήμων, Πολιτιστικών και Λοιπών Μαζικών Φορέων που αφορούν τα μικρονήσια της Ελλάδος.
 27. Η συνεργασία με παρόμοιους  Επιστημονικούς Συλλόγους σε άλλους νομούς-περιφέρειες, περιοχές και νησιά και η δυνατότητα ένταξης του Συλλόγου με τη δομή ομότιμου παραρτήματος σε οποιαδήποτε Πανελλαδική Ομοσπονδία κοινών σκοπών και στόχων ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 28. Η υποστηρικτική επιστημονική και επαγγελματική δράση σε συλλογικούς φορείς κοινωνικοπολιτικής έκφρασης των Ελαφονησιωτών, ιδιαίτερα δε στον τομέα της επιστημονικής στοιχειοθέτησης θέσεων.
 29. Η συνεργασία με το Δήμο της Ελαφονήσου, με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Πειραιά, της Ελαφονήσου και της Αυστραλίας, με τους Συλλόγους Διδασκόντων και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του νησιού, με τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Ελαφονήσου και με τους Λοιπούς Λαφονησιώτικους μαζικούς και Συλλογικούς Φορείς που τυχόν θα συσταθούν, συγγενείς συλλόγους ή φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την υλοποίηση των προαναφερόμενων στόχων.
 30. Η υπεράσπιση της ανεμπόδιστης διακίνησης ιδεών και απόψεων της νεολαίας και όλων των Ελαφονησιώτικων Συλλογικών Φορέων καθώς και όλων των Ελαφονησιωτών και η στήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων και πλαισίου κανόνων που προάγουν μια Παλλαφονησώτικη Δεοντολογία, με στόχο την αναβάθμιση των πολιτισμικών, κοινωνικών και οικονομικών δομών.
 31. Η εξασφάλιση και προάσπιση της ισότητας, δικαιοσύνης στην ποιότητα ζωής και ίσης αντιμετώπισης και για τους κατοίκους της απομακρυσμένης Ελαφονήσου.
 32. Η ενεργοποίηση όλων των Ελαφονησιωτών Απανταχού της Γης για τα εν γένει συμφέροντα της Ελαφονήσου και των Ελαφονησιωτών.
 33. H δημιουργία και λειτουργία σύγχρονης βιβλιοθήκης με δυνατότητες εξέλιξης σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, απολύτως προσαρμοσμένη στις ανάγκες απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών και νησιών
 34. Η δημιουργία αρχείων εικόνας και ήχου και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, κατάλληλων για τη Δόμηση του Νησιώτικου Ψηφιακού Πολιτισμού της Ελαφονήσου και της Ν. Πελοποννήσου.
 35. H συγκρότηση συλλογών αντικειμένων, κειμηλίων, έργων τέχνης, εγγράφων, διπλωμάτων, φωτογραφιών κ.α. που έχουν σχέση με την Ελαφόνησο και το Λαφονησιώτικο Πολιτισμό και  η δημιουργία και λειτουργία  Eκθέσεων και χώρων προβολής των.
 36. Η υποστήριξη και αναβάθμιση της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της Ελαφονήσου ως δομικού συστατικού της Κοινωνικο-οικονομικής διάρθρωσης, της ευημερίας και της ανάπτυξης.
 37. Η προβολή και ανάδειξη με κάθε πρόσφορο τρόπο των Εκπαιδευτικών μονάδων της Ελαφονήσου και του έργου τους και η προώθηση κάθε πρωτοβουλίας και ενέργειας που θα αποβλέπει στην αναβάθμισή τους και στη βελτίωση του προσφερόμενου από αυτά εκπαιδευτικού έργου.
 38. Η συμβολή με μελέτες, έρευνες και ενημερώσεις, καθώς και με παρεμβάσεις, ενέργειες  και πιέσεις προς τα αρμόδια όργανα, τις υπηρεσίες και τους φορείς της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων, διακαών και διαρθρωτικών προβλημάτων της Λαφονησιώτικης Οικονομίας και για τη δημιουργία σοβαρής και σύγχρονης τεχνικο-οικονομικής υποδομής που θα ανταποκρίνεται προς τη φημισμένη Ελαφόνησο, το σπάνιο Φυσικό και Πολιτισμικό της περιβάλλον, την αυξημένη επισκεψιμότητα, καθώς και προς τις προκλητικές προοπτικές ανάπτυξής της (ιδιαίτερα κατά την τελευταία 15 ετία).

 

Πιο συγκεκριμένα:

 • Επέκταση του κορεσμένου οικισμού της.
 • Δημιουργία νέων νησιώτικων παραδοσιακών οικισμών που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικιστικές και τουριστικές ανάγκες της Ελαφονήσου (όπως συμβαίνει σε άλλα μικρά νησιά με ελάχιστο πληθυσμό – κάτω των 100 κατοίκων- και πολύ λιγότερο τουρισμό)(Αποτελεί κυρίαρχο, δομικό και στρατηγικό στόχο που θα συμβάλει καθοριστικά και για την επίλυση των παρακάτω προβλημάτων)
 • Προστασία και ανάδειξη του σπάνιου Φυσικού και Πολιτισμικού Περιβάλλοντος της Ελαφονήσου και των σπάνιων περιοχών της στη Ν.Α. Πελοπόννησο (Πούντα, Παυλοπέτρι κ.α.)
 • Αποπεράτωση του λιμανιού στον οικισμό, διάπλαση και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με σύγχρονες τουριστικές προδιαγραφές και δημιουργία λιμενοβραχιόνων σ’ όλους τους Τουριστικούς προορισμούς του νησιού (Κάτω Νησί, Σίμος, Λεύκη, Παυλοπέτρι κ.α.) .
 • Δημιουργία περιφερειακού δρόμου και χώρων στάθμευσης.Εκκίνηση όλων των συγκοινωνιών του ΚΤΕΛ κ.α. μέσα από το Νησί (αφετηρία, τερματισμός) και αύξηση των δρομολογίων κατά του θερινούς μήνες.
 • Δημιουργία Τοπικής συγκοινωνίας.
 • Ακτοπλοϊκή Σύνδεση της Ελαφονήσου (που υπήρχε τα μέσα του 20ου αιώνα) με τον Πειραιά και όλους τους Τουριστικούς προορισμούς της Ν. Ελλάδας (Μονεμβάσια, Νεάπολη, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Μάνη-Καλαμάτα, Κυκλάδες, Κρήτη, κ.α.)
 • Βελτίωση των υποδομών για σύγχρονη ύδρευση.
 • Επέκταση του δικτύου της ΔΕΗ.
 • Λειτουργία Λυκείου και Επαγγελματικών Σχολών (κατά προτίμηση ναυτικών-ναυτιλιακών και τουριστικών επαγγελμάτων.)
 • Δημιουργία Αθλητικών χώρων και παιδότοπου.
 • Κεντρική πλατεία με Δημόσια κτίρια, Δημοτικό μέγαρο, Πνευματικό και Πολιτιστικό κέντρο Σύγχρονη βιβλιοθήκη κ.α. με Νησιώτικη αρχιτεκτονική (όπως σε άλλα μικρά νησιά με λιγότερο πληθυσμό και πολύ λιγότερο τουρισμό).
 • Δενδροφύτευση του νησιού και ιδιαίτερα των πολυσύχναστων χώρων.
 • Δημιουργία και λειτουργία σύγχρονου ιατρείου.
 • Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών (Τράπεζες, Μουσείο, ΕΛΤΑ, ΚΕΠ, ΔΟΥ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, υποσταθμοί Αστυνομίας, Λιμεναρχείου κ.α.) όπως σε άλλα μικρά νησιά με λιγότερο πληθυσμό και πολύ λιγότερο τουρισμό.
 • Δημιουργία αρκετών Επιστημονικών και Διοικητικών θέσεων Εργασίας που θα αποτελέσουν το πρόπλασμα για την ανάπτυξη του νησιού.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και απασχόλησης για τους νέους.
 • Μελέτη προγραμματικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Πολιτισμικού και Φυσιολατρικού τουρισμού με δυνατότητες επέκτασης και σε άλλες μορφές τουρισμού.
 • Επεξεργασία σχεδίου στήριξης των ψαράδων, των επαγγελματιών, των αγροτών και των συνταξιούχων που αποτελούν τους στυλοβάτες του οικιστικού ιστού μας.

 

39. Η έρευνα και μελέτη για τη δυνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας Δημοτικών επιχειρήσεων με πολιτιστικό και τουριστικό περιεχόμενο.

40. Η έρευνα και ενημέρωση για την αξιοποίηση Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών προγραμμάτων και για τη συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα.

41. Η έρευνα και ενημέρωση για τη λήψη χορηγιών, δωρεών, ενισχύσεων, συγχρηματοδοτήσεων, δανείων και άλλων οικονομικών πόρων που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και στην ανάπτυξη του νησιού.

42. Η ενημέρωση για προγράμματα ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων από τη νεολαία, προώθησης νέων τεχνολογικών μέσων στον Εκπαιδευτικό χώρο, ψηφιακής τεχνολογίας και αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, εθελοντισμού, διαπολιτισμικότητας, εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτικών καινοτομιών, πολιτιστικών παραγωγών κ.α.

43. Η με όλους τους τρόπους και τα μέσα καλλιέργεια, επικαιροποίηση γνώσεων, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, επιμόρφωση σε νέες τεχνολογίες και συμμετοχή σε δράσεις συνυφασμένες με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση και κατάρτιση, γα την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Ελαφονήσου.

44. Η ενσωμάτωση και η μεταφορά πρακτικών για αειφορική διάσταση στην οικονομία, για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, για την ενίσχυση της ιδιότητος του ευρωπαίου πολίτη, για την άμβλυνση των ανισοτήτων πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα, για περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων και ικανοτήτων επικοινωνίας των Ελαφονησιωτών Απανταχού της γης μέσω των νέων τεχνολογιών.

 

Γ. ΠΡ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ,  ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ –  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ  ΠΑΡΙΣΙΩΝ INALCO ΚΑΙ  ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΤΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΘΗΝΩΝ), ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ (MASTER) (VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY, SPORTS CENTER, VA, USA), ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΠΑ. ΠΕΛ., Τ.Ο.Δ.Α. ΣΠΑΡΤΗΣ)

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ,ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΛΙΑΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ,  ΕΚΔΟΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ,  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΜΕΛΗ

ΑΝΟΜΙΤΡΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LIVERPOOL JOHN MOORES, B.SC. (HON) : MARITIME BUSINESS & MANAGEMENT, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LIVERPOOL JOHN MOORES, MSC IN MARINE OPERATIONS, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LIVERPOOL JOHN MOORES, MSC IN MARINE OPERATIONS – MBA MARKETING

 

ΛΙΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ  ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ  ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ  ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ  ΕΠΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

http://sullogos-epistimonwn-elafonisos.blogspot.gr

ΙΙ. FACEBOOK

sepistimonwnelafonisoufacebook.com

ΙΙΙ. EMAIL

Sepistimonwnelafonisougmail.com