Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020, με την αρ. πρωτ. 1378-13.6.2017 Απόφαση Ένταξης Πράξης (ΑΔΑ: 7ΦΧΙ7Λ1-ΗΧΦ), με τίτλο πράξης: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας».

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαικό Ταμείο στο πλαίσιο  των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σπάρτης ξεκίνησε τη λειτουργία του  12/12/2018 έχει προϋπολογισμό 306.720 €, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και διάρκεια λειτουργίας τρία έτη.

Στοχεύει στην στήριξη των «ευπαθών κοινωνικών ομάδων», παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ωφελούμενοι είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», λοιπές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως μακροχρόνια άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, Ρομά, ΑΜΕΑ, κλπ.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Σπάρτης έχει έδρα το Δήμο Σπάρτης και στελεχώνεται από δύο (2) ΠΕ Ψυχολόγους,  Δύο (2) ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς και ένα (1) ΔΕ Οδηγό.

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Επίσης παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής καθώς και διοργάνωσης εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο .

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης διαθέτει και Κινητή Μονάδα για την κάλυψη των αναγκών των λοιπών Δήμων που συμμετέχουν στην Προγραμματική Σύμβαση (Μονεμβασίας και Ελαφονήσου), έτσι ώστε να μην υπάρχει διάκριση στην παροχή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής κάθε πολίτη (ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές) και να καταπολεμηθεί έτσι με ουσιαστικό τρόπο ο κοινωνικός αποκλεισμός που προκαλείται από τοπικές ιδιαιτερότητες.

Η Κινητή Μονάδα στελεχώνεται με ένα (1)  από τους δύο Ψυχολόγους και με έναν (1) από τους δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και από ένα(1)  οδηγό .

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης λειτουργεί :

  • Δήμος  Σπάρτης :Ευαγγελιστρίας  93 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2731361240,241,242  και

Email      : k.koin.spart1504.syzefxis.gov.gr

  • Δήμος Μονεμβασίας (Νεάπολη)

Διεύθυνση:  ΚΕΠ – Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  Δημοτικής  Ενότητας  Βοιών

Πλατεία Ηρώων, Νεάπολη Λακωνίας.

Τηλ:  2734360148 και 2734360124

 

  • Δήμος Ελαφονήσου

Διεύθυνση: Ισόγειο δημοτικού καταστήματος Ελαφονήσου

Τηλ: 2734061185 και 2734061055