Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Απασχόληση

Στην ενότητα αυτή -σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- αναρτούνται ευκαιρίες απασχόλησης που αφορούν τους δημότες της Ελαφονήσου.

 

30 Ιανουαρίου 2012 Πρόσκληση για μετατάξεις

Ο Δήμος Ελαφονήσου επιθυμεί να καλύψει μία (1) κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού μόνιμου προσωπικού, μία (1) κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση της Οικονομικής-Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και μία (1) κενή οργανική θέση κλάδου ΥΕ Εργατών μόνιμου προσωπικού, με την διαδικασία μετάταξης από άλλο ΟΤΑ ή Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Ελαφονήσου, Ελαφόνησος Λακωνίας 23053, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος: κα Φρ. Τζερεφού, τηλ: 27340-61238 αναλυτικά

1 Φεβρουαρίου 2012 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση των προς ένταξη φακέλων-σχεδίων στα χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Ελαφονήσου, Ελαφόνησος Λακωνίας 23053, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος: κα Φρ. Τζερεφού, τηλ: 27340-61238 αναλυτικά

12 Μαρτίου 2012  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3 Απριλίου 2012 Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Ανακοίνωση Πρόσληψης 15 ατόμων