Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Υδροβιότοπος Στρογγύλη

Εξαιρετικής σημασίας και οικολογικού ενδιαφέροντος στοιχείο αποτελεί η λιμνοθάλασσα «Στρογγύλη» της Ελαφονήσου, που βρίσκεται στην απέναντι ακτή του νησιού, ανατολικά της Πούντας. Η λίμνη Στρογγύλη, μαζί με τις μικρές λίμνες του Μαγγάνου και του Νερατζιώνα παίζουν ρόλο καθοριστικό στην ισορροπία του οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής. Η Στρογγύλη αποτελεί καταφύγιο για 132 είδη πτηνών και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το σπάνιο και απειλούμενο είδος θαλασσόκεδρου.

Η λιμνοθάλασσα «Στρογγύλη» έχει καταγραφεί ως υγρότοπος, η έκταση της οποίας  είναι από 300 έως 600 στρεμ,, ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Επικοινωνεί μόνιμα με τη θάλασσα στο ΝΔ άκρο της με ένα αβαθές κανάλι μήκους 80-100μ. και εποχιακά (χειμώνας) με το Δ άκρο της σε περιπτώσεις θαλασσοταραχής. Μπροστά από τη λίμνη αντί για τον τύπο των αμμοθινών που φύονται στις παραλίες της Ελαφονήσου (λευκές και γκρίζες αμμοθίνες, ύψους 10 μ.),  κυριαρχούν οι λόχμες των παραλιών με άρκευθους (κέδρα) και κινούμενες αμμοθίνες που φτάνουν μέχρι τα 3 μέτρα ύψος με αμμόφιλα. Εδώ, η ζώνη των αμμοθινών είναι πολύ στενότερη σε σχέση με αυτή στις παραλίες του νησιού.

Η λιμνοθάλασσα «Στρογγύλη» έχει κριθεί ως σημαντική κυρίως για την ορνιθοπανίδα της. Στο δυτικό τμήμα της λίμνης όπου τα νερά είναι βαθύτερα συγκεντρώνονται υδρόβια πουλιά, ενώ στην ανατολική πλευρά όπου τα νερά είναι πιο ρηχά, τρέφονται τα μικρότερα παρυδάτια πουλιά. Και οι δύο κατηγορίες πουλιών  κατά την διάρκεια της εαρινής μετανάστευσης -διαχείμαση- σταματούν στην λίμνη, η οποία αποτελεί σημαντικό σταθμό στο μεγάλο ταξίδι τους από την Αφρική. Κάτοικοι αναφέρουν ότι παλιότερα υπήρχαν και πολλά ψάρια.

 

Η λιμνοθάλασσα «Στρογγύλη» υπόκειται στις απαιτήσεις  προστασίας που ορίζονται από τη διεθνή σύμβαση Ραμσάρ και σαν καθεστώς προστασίας της τηρείται η απαγόρευση της θήρας.