Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Δοκιμαστική Λειτουργία

Ο ιστοχώρος βρίσκεται σε Δοκιμαστική Λειτουργία.

Ο ιστότοπος “elafonisos.gov.gr & elafonisos.gr” διανύει δοκιμαστική περίοδο (ένδειξη «Δοκιμαστική Έκδοση») προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του, να εμπλουτιστεί πλήρως και να διασταυρωθούν πληροφορίες ιστορικού και μη περιεχομένου. Το περιεχόμενο των σελίδων οι οποίες εμφανίζονται κενές, θα αναρτηθεί αφού ολοκληρωθεί  η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των αντίστοιχων πληροφοριών. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων στην παραπάνω διαδικασία, μέσω της αποστολής πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης της πηγής) ή σχολίων στο webelafonisos.gov.gr προκειμένου να ληφθούν υπόψη.