Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση εφαρμόζεται σε δύο κατευθύνσεις.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας (Δημοτικών) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνασίων και Λυκείων) Εκπαίδευσης, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα σχολεία και αποτελεί την πρώτη δυνατότητα ενασχόλησης των μαθητών με κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία οι κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Μία επιπλέον κατεύθυνση στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδεθσης στο Δήμο Ελαφονήσου είναι η γνώση και η μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου. Η γνώση και η αγάπη για το περιβάλλον και ειδικά σε μια περιοχή με σπάνια χαρακτηριστικά, αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος της περιοχής.

Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων της Ελαφονήσου αντιλαμβανόμενοι την αξία και τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν οι μαθητές φροντίζουν για την απόκτηση σχετικών γνώεων και την ευασθητοποίηση τους.

Το περιεχόμενο των σελίδων τα οποία εμφανίζονται κενά θα αναρτηθούν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών αυτών.