Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Δια Βίου Εκπαίδευση Δήμου Ελαφονήσου

Η Δια Βίου Εκπαίδευση εφαρμόζεται μέσα από σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της εκάστοτε κοινωνίας. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων και η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των ήδη υπαρχουσών. Παράλληλα τα προγράμματα της δια βίου μάθησης προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας και αποτελούν την αφορμή για ανάπτυξη περεταίρω δράσεων κοινωνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Ο Δήμος Ελαφονήσου με την υπ’ Αρ. Απόφασης ΔΣ 68/2012 και κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) προέβη στη σύσταση και λειτουργία -για πρώτη φορά- του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης  (Κ.Δ.Β.Μ) στην Ελαφόνησο  .

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Βασικές θεματικές ενότητες

1. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο

2. Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην Καθημερινή Ζωή

3. Αγγλικά για τον τουρισμό

4. Γαλλικά για τον τουρισμό

5. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες στο Γυμνάσιο Ελαφονήσου. Με την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων δίδεται στους εκπαιδευόμενους βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι θεματικές ενότητες μαθημάτων ανανεώνονται συνεχώς.

Πληροφορίες και εγγραφές: Τηλ. 27340 61055, email: web elafonisos.gov.gr