Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Γραφείο Δημάρχου

Το Γραφείο Δημάρχου συνεπικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του και εξυπηρετεί τους δημότες στην επικοινωνία τους με το Δήμαρχο. Το Γραφείο Δημάρχου έχει σαν αρμοδιότητα να υποστηρίζει διοικητικά τις δραστηριότητες του Δημάρχου, να συντονίζει τις ενέργειες των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου, να ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε όλα τα γραφεία και σε θέματα του προσωπικού του Δήμου, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τεχνικά, επιστημονικά, νομικά θέματα που εξυπηρετούν τους στόχους και τα συμφέροντα του Δήμου, να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τον Τύπο, να αναπτύσσει και να εφαρμόζει προγράμματα για την ενεργό συμμετοχή των δημοτών σε κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

Το Γραφείο του Δημάρχου υποστηρίζεται από:

  • Διοικητικό Στέλεχος του Δήμου με ρόλο συντονιστικό και εποπτικό σε όλες τις  υπηρεσίες του Δήμου
  • Συνεργάτη Νομικό Σύμβουλο
  • Συνεργάτη & Ειδικό Σύμβουλο σε τεχνικά, πολεοδομικά θέματα και επενδυτικά   προγράμματα
  • Συνεργάτη σε θέματα επικοινωνίας με αρμοδιότητα τη διαμόρφωση επικοινωνιακής   πολιτικής του Δήμου και τη διαχείριση σχέσεων με ΜΜΕ

Το Γραφείο Δημάρχου λειτουργεί καθημερινά 8:00-15:00

Τηλ. επικοινωνίας: + 30 27340 61370, Φαξ: 27340 61338

αποστολή email