Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Το στρατηγικό σχέδιο για την πενταετία 2015-2019, καταρτίστηκε ύστερα από την επεξεργασία των πραγματικών δεδομένων του Δήμου Eλαφονήσου σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξής του. Για τον σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη τα πλέον βάσιμα στοιχεία και ο ρυθμός εξέλιξης του τόπου.

Εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ 19/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 2015-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ελαφονήσου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης για τη δημοτική περίοδο, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις σε ορίζοντα πενταετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ελαφονήσου αποτελεί το βασικό προγραμματικό του εργαλείο. Συνδέεται με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον Ετήσιο Προϋπολογισμό του Δήμου. Ως εκ τούτου αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό παρακολούθησης της εξέλιξης του Δήμου σε όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.

Εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ 55/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.