Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Σχολική Επιτροπή

Η Σχολική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο του Δήμου Ελαφονήσου. Η Σχολική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων, την εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, την εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από τοΥπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, τη διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται.

Η Σχολική Επιτροπή αποτελείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύνθεση Σχολικής Επιτροπής

Πρόεδρος

Ευσταθία Λιάρου

Αντιπρόεδρος

Αρώνης Αντώνιος

Μέλη

Α) Από τον επιτυχόντα Συνδυασμό:
Η Δήμαρχος Λιάρου Ευσταθία και ο Αντιδήμαρχος Αρώνης Αντώνιος με αναπληρωτές τους Παναγιώτη Ι. Ρουμάνη και Βασίλειο Σταθάκη.
Β) Από τον επιλαχόντα Συνδυασμό:
Ο Αρώνης Γεώργιος με αναπληρωτές τους Ψαρομμάτη Αντωνία και Αρώνη Μιχαήλ.

 

Διευθύντρια Νηπιαγωγείου

Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου

Διευθύντρια Γυμνασίου

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου

και ο μαθητής, Πρόεδρος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου Ελαφονήσου     , αναπληρούμενος από τον μαθητή, Αντιπρόεδρο της Μαθητικής Κοινότητας
Πατήστε εδώ για να δείτε τις αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής