Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Σχολική Επιτροπή

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου” όπως πιο κάτω.

Σύνθεση Σχολικής Επιτροπής

Πρόεδρος

Δήμαρχος κ. Ευσταθία Λιάρου

Α) Από τον επιτυχόντα Συνδυασμό:
Δήμαρχος κ. Ευσταθία Λιάρου και η και η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Κοντραφούρη με αναπληρωτές
τους: κ.κ. Μιχαήλ Αρώνη και Λιάρος Γεώργιος του Σπυρ. Αντίστοιχα.

Β) Από τον επιλαχόντα Συνδυασμό:
Οι κ.κ. Αντώνιος Μέντης και Παναγιώτης Αρώνης με αναπληρωτές τους κ.κ. Λιάρο Λεωνίδα και Μαρία
Αρώνη αντίστοιχα.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. της ανωτέρω Επιτροπής του Νομικού Προσώπου ακολουθεί την Δημοτική
Περίοδο (έως 2023) και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου αναπληρούμενη από τη νόμιμη αναπληρώτριά της,
Η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου αναπληρούμενη από το νόμιμο αναπληρωτή της,
Η Διευθύντρια του Γυμνασίου αναπληρούμενη από το νόμιμο αναπληρωτή της,
Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και
Γυμνασίου Ελαφονήσου αναπληρούμενος από άλλο μέλος του Συλλόγου,
Εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου Ελαφονήσου αναπληρούμενος από άλλο
μέλος.