Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Στο Δήμο Ελαφονήσου έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί (απόφ. ΔΣ 11/2011) Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία (άρθ.78, ν. 3582/2010).

Έργο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και την επαφή τους με τις δημόσιες αρχές ή τη Δημοτική Αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, η επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, καθώς και η διοργάνωση σε συνεργασία με τον Δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία ορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύνθεση Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών

Πρόεδρος

Μέλη