Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Tο Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του τουλάχιστον μία φορά το μήνα (άρθ. 67, ν.3582/2010). Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος ή/και η Οικονομική Επιτροπή.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στο Γραφείο του Δημάρχου -αίθουσα συνεδριάσεων- στο Δημαρχείο της Ελαφονήσου. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανοικτές και δημόσιες.

Οι προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.