Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Αποφάσεις ΔΣ

Κατόπιν συνεδριάσεως το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ