Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ενημέρωση Δημάρχου – τοποθετήσεις δημοτών

Η ενότητα αυτή παρέχει τη δυνατότητα στο Δήμαρχο να ενημερώνεται για τις θέσεις και προτάσεις των δημοτών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η πληροφόρηση των πολιτών και η διασφάλιση της συμμετοχικής διαδικασίας στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Όταν και εφόσον διαμορφωθεί η πρόταση-σχέδιο εισήγησης, κοινοποιείται. Οι δημότες αποστέλλουν γραπτώς σχόλια και ιδέες επί του σχεδίου, τα οποία λαμβάνονται υπόψη και επεξεργάζονται. Η διαδικασία αυτή έχει ημερολογιακή προθεσμία με το πέρας της οποίας ολοκληρώνεται ο κύκλος κατάθεσης θέσεων και απόψεων των δημοτών. Αποφάσεις επί των σχεδίων εισήγησης αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.