Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 στους Δήμους μεταβιβάζονται πρόσθετες αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές σχετίζονται με την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, την ποιότητα ζωής των δημοτών, την απασχόληση, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα της τοπικής κοινωνίας, την κοινωνική και πολιτική προστασία, την αλιεία και την αγροτική ανάπτυξη του τόπου.

Ο Δήμος Ελαφονήσου διαμορφώνει εξελικτικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών αναφορικά με τις νέες αρμοδιότητες των Δήμων, εστιασμένο στις ειδικές ανάγκες του δημότη της Ελαφονήσου. Στόχος είναι η διευκόλυνση των δημοτών και η εξυπηρέτησή τους, μέσα από σαφείς και απλοποιημένες οδηγίες-διαδικασίες.

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

  • Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  • Οικονομική Υπηρεσία
  • Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Διαφάνειας
  • Διοίκησης – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
  • Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και
  • Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  • Τεχνική Yπηρεσία Περιβάλλοντος  και Πολιτικής Προστασίας