Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Δήμος Ελαφονήσου

Η Ελαφόνησος εξελίσσεται σήμερα σε ένα νέο, δυναμικό και σύγχρονο νησιωτικό Δήμο.

Ο Δήμος Ελαφονήσου μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες εφαρμόζει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης βασισμένο στα χαρακτηριστικά του τόπου και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Καλλιεργεί εθνική και περιφερειακή συνείδηση, συμμετέχει ενεργά στις πολιτικές και κοινωνικές δράσεις της Λακωνίας και της Πελοποννήσου και αξιώνει τα μέγιστα οφέλη για τους δημότες του.

Ο Δήμος μας εγκαινιάζει ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας, μοιράζεται αξιόπιστη πληροφορία, ενημερώνει και εξυπηρετεί τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους φίλους της Ελαφονήσου. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή και λειτουργία του Δήμου Ελαφονήσου, η διάρθρωση της Δημοτικής αρχής και των επιτροπών, οι αποφάσεις, οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες του Δήμου, οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες προς τους δημότες, οι διαδημοτικές-διαβαθμικές συνεργασίες και συνέργειες, τα δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα διοικητικά όρια του Δήμου Ελαφονήσου.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου μας με σκοπό την άμεση, βέλτιστη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του δημότη της Ελαφονήσου.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ανανεώνεται διαρκώς.