- Δήμος Ελαφονήσου - http://elafonisos.gov.gr -

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Με την απόφαση 56/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελαφονήσου επικαιροποιήθηκε και τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Ελαφονήσου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ [1]