457 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας- ΣΑΕ 055 »