- Δήμος Ελαφονήσου - http://elafonisos.gov.gr -

Περιβάλλον – Καθαριότητα

Περιβάλλον [1] – σεβασμός και πρόληψη

Η κοινωνία της Ελαφονήσου αντιμετωπίζει το περιβάλλον με απόλυτο σεβασμό. Η φροντίδα και η πρόληψη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι άγραφοι κανόνες περασμένοι στην κουλτούρα των ντόπιων. Η προστασία του σπάνιου οικοσυστήματος, η αναγνώριση και εκτίμηση της φυσικής ομορφιάς της Ελαφονήσου αποτελεί σημείο αναφοράς, κοινωνικής συνοχής και συσπείρωσης για την τοπική κοινωνία.

Τοπικοί φορείς και δημότες αναπτύσσουν περιβαλλοντική πολική ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του τόπου. Παράλληλα σχεδιάζονται ειδικές ενέργειες για τη διατήρηση της καθαριότητα και της αισθητικής της περιοχής.

Συγκεκριμένα,

 Συλλογή ογκωδών αντικειμένων

Κάθε Πέμπτη πραγματοποιείται η συλλογή των ογκωδών απορριμμάτων. Οι δημότες βγάζουν τα απορρίμματα από την Τετάρτη το βράδυ, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποκομιδή τους νωρίς, το πρωί της Πέμπτης.

 Ανακύκλωση

Ιδιαιτέρως για την τουριστική περίοδο τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εφαρμόζουν ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού και αλουμίνιων συσκευών.

Καθαρισμός παραλιών

Καθαρισμός των παραλιών πραγματοποιείται στην έναρξη της τουριστικής περιόδου και κατά τη διάρκεια της σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η φροντίδα και η καθαριότητα των παραλιών αντιμετωπίζεται και από τους κατοίκους ωσάν προσωπική τους ευθύνη.

Κανονισμός Καθαριότητας